2014-10-23

Jahwe rzuca łajnem

Cytat ks. Malachiasza, rozdział 2 (Biblia Gdańska)

"2:2 Jeźli nie usłuchacie, i jeźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was przeklęstwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem jużem je przeklął: boście tego nie złożyli do serca.
2:3 Oto, Ja wam popsuję siewy wasze, a wrzucę łajno na twarzy wasze, łajno, mówię, ofiar waszych, tak, że was przytargnie do siebie."

Jak widać Jahwe też umie rzucać łajnem i unosić się jak jakiś frustrat.

2014-10-13

Strach przed prawdą

Jak to możliwe, że religie tak się boją nauki? Czyż metoda naukowej oceny faktów i weryfikacji hipotez może stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla religii? Któż dał nam rozum, kto daje narzędzia do dokonywania postępu cywilizacyjnego? Czy nauka może dokonywać odkryć wbrew woli Stwórcy?

Jestem porażony gdy ktoś mówi 'wiem że bóg istnieje i do mnie mówi' a odmawia wysłuchania faktów temu przeczących.
Broni się 'nie potrzebuję dyskutować, ja wiem'.

To przemawia słaba wiara i obawa przed tym, że w gruzach legnie domek z kart zwany religią. Obawa przed zmianami w życiu.


-- Z serii 'tak na prawdę w to nie wierzysz' ... dziś odcinek: wyznawcy Jahwe nie wierzą w jego plan ani to, że jest on wszechmogący.